CENÍK

Technická prohlídka - TP

Dovozové prohlídky

Na žádost zákazníka

Měření emisí

Ostatní služby

Historická vozidla

Pro technickou kontrolu historických vozidel platí ceny dle aktuálního ceníku podle kategorie vozidla.

Sleva pro držitele ZTP

200 Kč z pravidelné prohlídky kategorie vozidel M1, N1

Slevu pro ZTP je možné uplatnit na základě předložení průkazu ZTP na příjmu.